QUY ĐỊNH CHUNG CHO HỌC VIÊN

Dưới đây là những điều khoản được áp dụng cho học viên của PRIMA Deutsch, nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ quy định trước khi tham gia khóa học.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia các khóa học của
PRIMA Deutsch, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và 
PRIMA Deutsch sẽ không thông báo đến từng học viên, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

Bằng việc đăng ký và thanh toán học phí, bạn đã đồng ý với những quy định chung của trung tâm tiếng Đức 
PRIMA Deutsch.

I. Điều kiện thanh toán và bảo lưu học phí

 • Sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn, trung tâm sẽ gửi E-Mail xác nhận đăng ký thành công cùng với thông tin thanh toán. Trong vòng 01 tuần, nếu việc thanh toán không được thực hiện, đăng ký của bạn sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp đăng ký cận ngày học, học phí phải được thanh toán trễ nhất là trước tiết học đầu tiên.
 • Học phí được chuyển vào tài khoản của Trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch. Sau khi thanh toán học phí, học viên gửi xác nhận giao dịch qua E-Mail: info@primavn.com  để nhanh chóng nhận được tài liệu và các hướng dẫn cho khóa học.
 • Học phí đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.
 • Điều kiện bảo lưu khóa học:
  – Học viên thông báo cho trung tâm muộn nhất là sau buổi học thứ 2 qua E-Mail: info@primavn.com. Từ buổi học thứ 3, trung tâm sẽ không giải quyết trường hợp bảo lưu. 
  – Để đảm bảo chất lượng khóa học, học viên sẽ không thể bảo lưu nếu khóa học có dưới 5 học viên. 
  – Học viên chỉ được bảo lưu khóa học tối đa 2 tháng và khi tiếp tục học, học viên đóng phí thêm 30% cho khóa học cũ + học phí chênh lệch nếu Trung tâm có điều chỉnh mức học phí tăng tại thời điểm học viên đi học trở lại sau thời gian bảo lưu.
  Lưu ý: Học viên chủ động liên hệ với Trung tâm để nhận được thông tin cho những khóa học kế tiếp.
 • Trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch có quyền dời ngày khai giảng nếu khóa học không đạt được số lượng học viên tối thiểu. 
 • Trường hợp học viên đã thanh toán học phí nhưng khóa học không thể khai giảng, thì học viên sẽ được hoàn lại toàn bộ học phí hoặc sẽ được bảo lưu học phí đó cho những khóa tiếp theo.

II. Số lượng học viên

Số lượng học viên thông thường trong một lớp tại PRIMA Deutsch là 05 – 10 người.

Số lượng học viên tối thiểu để khóa học có thể khai giảng tại PRIMA Deutsch là 05 người.

Nếu trước ngày khai giảng mà khoá học không có đủ số học viên tối thiểu này thì 
Trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch có quyền dời ngày khai giảng. Sau đó, trung tâm sẽ quyết định việc khoá học có được mở hay không. Trong trường hợp khoá học không khai giảng được, thì học viên sẽ được hoàn lại toàn bộ số học phí đã thanh toán hoặc sẽ được bảo lưu số tiền đó cho những khoá tiếp theo.