PRIMA Deutsch – QUY ĐỊNH CHUNG CHO HỌC VIÊN

Dưới đây là những điều khoản được áp dụng cho học viên của PRIMA Deutsch. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ quy định trước khi tham gia khóa học.

Một khi bạn đã đăng ký tham gia các khóa học của PRIMA Deutsch, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và PRIMA Deutsch sẽ không thông báo đến từng học viên, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất

Bằng việc đăng ký và thanh toán học phí, bạn đã đồng ý với những quy định chung của trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch.

I. Điều kiện thanh toán – hoàn trả học phí

Sau khi nhận được thông tin đăng ký của bạn, trung tâm sẽ gửi E-Mail xác nhận đăng ký thành công cùng với thông tin thanh toán. Trong vòng 01 tuần, nếu việc thanh toán không được thực hiện, đăng ký của bạn sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp đăng ký cận ngày học, học phí phải được thanh toán trễ nhất là trước tiết học đầu tiên.

Học phí được chuyển vào tài khoản của Trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch. Sau khi thanh toán học phí, học viên gửi xác nhận giao dịch qua E-Mail: primavn.info@gmail.com để nhanh chóng nhận được tài liệu và các hướng dẫn cho khóa học.

Trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch có quyền dời ngày khai giảng nếu khóa học không đạt được số lượng học viên tối thiểu. Việc hoàn trả học phí chỉ diễn ra trong một số trường hợp ngoại lệ.

Nếu bạn đã thanh toán cho một khoá học, nhưng khoá học đó không thể khai giảng được, thì bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số học phí bạn đã thanh toán hoặc sẽ được bảo lưu học phí đó cho những khoá tiếp theo.

Nếu bạn đã đăng ký và thanh toán cho khoá học, nhưng muốn huỷ việc đăng ký thì:

 • Trong trường hợp huỷ trễ nhất là 14 ngày trước ngày khai giảng:
  Học viên sẽ được hoàn trả toàn bộ học phí.
 • Trong trường hợp hủy từ 07 đến 13 ngày trước ngày khai giảng:
  Học viên sẽ được hoàn trả lại học phí đã đóng sau khi trừ đi 20% phí xử lý hành chính
 • Trong trường hợp huỷ từ 01 đến 06 ngày trước ngày khai giảng hoặc trong tuần khai giảng đầu tiên:
  Học viên sẽ không được hoàn trả học phí, mà chỉ có thể bảo lưu 80% số tiền đã đóng cho các khoá về sau.
 • Trong trường hợp lớp học đã diễn ra từ tuần thứ 2 hoặc trung tâm hỗ trợ mở lớp sớm chỉ có 03 – 04 học viên:
  Học viên sẽ không được hoàn trả hay bảo lưu học phí.
 • Nếu học viên đã đăng ký trọn gói một trình độ (ví dụ: A1.1 và A1.2 hoặc A2.1 và A2.2), nhưng vì lý do nào đó sau khi học xong khoá đầu tiên không thể tiếp tục khoá còn lại thì trung tâm sẽ trừ đi mức học phí Thông Thường của khoá đã học cùng với 1.000.000 VND phí xử lý hành chính.
 • Học viên chỉ được bảo lưu khóa học tối đa 2 tháng và khi tiếp tục học, học viên đóng phí thêm 20% cho khóa học cũ + học phí chênh lệch nếu Trung tâm có điều chỉnh mức học phí tăng tại thời điểm học viên đi học trở lại sau thời gian bảo lưu.

Lưu ý: Học viên chủ động liên hệ với Trung tâm để nhận được thông tin cho những khóa học kế tiếp.

II. Số lượng học viên

Số lượng học viên thông thường trong một lớp tại PRIMA Deutsch là 06 – 10 người.

Số lượng học viên tối thiểu để khóa học có thể khai giảng tại PRIMA Deutsch là 05 người.

Nếu trước ngày khai giảng mà khoá học không có đủ số học viên tối thiểu này thì Trung tâm tiếng Đức PRIMA Deutsch có quyền dời ngày khai giảng. Sau đó, trung tâm sẽ quyết định việc khoá học có được mở hay không. Trong trường hợp khoá học không khai giảng được, thì học viên sẽ được hoàn lại toàn bộ số học phí đã thanh toán hoặc sẽ được bảo lưu số tiền đó cho những khoá tiếp theo.

Trong trường hợp không đủ số học viên tối thiểu, nhưng bạn vẫn muốn bắt đầu học với một nhóm nhỏ hơn thì trung tâm sẽ thu phụ phí nhóm nhỏ: 25% của học phí thông thường cho nhóm 03 – 04 người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *