Học tiếng Đức cùng PRIMA Deutsch

PRIMA Deutsch được thành lập bởi Giáo viên – Thạc sĩ Giáo dục Tâm Nguyễn. Đây là nơi chia sẻ với bạn những tài liệu học tiếng Đức và kinh nghiệm du học Đức.

Phương pháp học từ vựng hiệu quả

Đối với việc học ngoại ngữ, bạn cần thường xuyên trau dồi và mở rộng vốn từ vựng của mình. Bởi vì, khi các bạn có vốn từ vựng đủ rộng, thì các bạn mới có thể cải thiện được kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng giao tiếp của mình. Trong video này, bạn sẽ được tìm hiểu các phương pháp để mở rộng vốn từ vựng của mình.